Pojištění – jak si pojistit život a domácnost

Existují tři základní typy životního pojištění. Termínované, celoživotní a pojištění pro případ ovdovění. Termínovaná pojistka se uzavírá k pokrytí zvoleného časového období. Zemřete-li v průběhu tohoto období, vaši rodinní příslušníci obdrží částku, na kterou jste se pojistili – avšak nedostanete zpět nic, jestliže zvolené období přežijete. Celoživotní pojistka skýtá vaší rodině trvalou ochranu. Vaši blízcí obdrží pojistnou částku po vaší smrti.

Cena životního pojištění se u různých pojišťoven liší, ale v zásadě platí, že čím jste mladší tím nižší pojistné budete platit, a po dosažení určitého věku, například 50 let, vás pojišťovna může požádat, abyste podstoupili důkladnou lékařskou prohlídku.

Jak uzavřít životní pojištění?

Určitá pojišťovna vás může zaujmout například díky osobnímu doporučení nebo prostřednictvím inzerátu. Můžete se ale také sami poradit s pojišťovacím agentem (jednatelem) nebo jiným zprostředkovatelem pojištění. Služby takové osoby vás obvykle nic nestojí, protože vydělává provizemi, jež dostává od pojišťovací společnosti. Je tedy v jeho zájmu, aby vám prodal drahou pojistku, ale pokud jste si jisti typem pojistky, o kterou vám jde, na jak dlouho ji chcete uzavřít a jaké pojistné částky si můžete dovolit platit, měli byste být schopni získat pojistnou smlouvu, která vyhovuje vám, nikoli zprostředkovateli. Jeho rady mohou být zvláště užitečné v případech, kdy si kupujete smíšené pojištění s podílem na zisku – má přehled o tom, které společnosti nejvíce prosperují a vyplácejí největší bonusy.

Pojištění majetku

Existují dva typy pojistných smluv, které můžete uzavřít na ochranu své domácnosti a věcí, které k ní patří.

Pojištění budov (staveb) vás zabezpečuje proti nákladům ztráty nebo poškození vašeho domova. Chcete-li čerpat hypoteční úvěr, vaše hypoteční banka bude trvat na tom, abyste takovou pojistku měli uzavřenou, popřípadě vám ji zařídí.

Ochrana, kterou vám pojistka poskytuje, je u jednotlivých pojišťoven různá, ale obvykle zahrnuje živelní události, jako je požár, výbuch, povodeň, škody způsobené bouřkou, pádem stromů nebo stožárů či prasklým vodovodním potrubím. Nechrání vás před běžným opotřebením ani před škodami, jež jste si způsobili vlastní nedbalostí.

Částka, na kterou byste si měli svůj domov pojistit, by měla odpovídat nákladům na rekonstrukci, nikoli prodejní hodnotě domácnosti. Náklady na rekonstrukci budou záležet na oblasti, v níž bydlíte, a jednou z možností, jak získat odpovídající odhad, je poradit se s místní stavební firmou.

Pojištění domácnosti obvykle kryje případy ztráty, poškození nebo odcizení příslušenství domácnosti, osobních svršků, cenností a peněz. Současně vás může chránit pro případ určité právní odpovědnosti (často formou doplňkového pojištění odpovědnosti za škodu). Například vám poskytne úhradu odškodného, které byste museli zaplatit, jestliže váš pes pokouše poštovního doručovatele, nebo pokud vy nebo váš rodinný příslušník způsobíte jiným osobám zranění nebo poškodíte jejich majetek (netýká se dopravních nehod – viz pojištění vozidel).

V nabídce různých pojišťoven se můžete setkat s různými typy pojištění domácnosti: na tzv. časovou cenu, na tzv. novou cenu i s různými formami doplňkového připojištění. Pojištění na časovou cenu vám přinese pouze úhradu skutečné hodnoty věcí, o které jste přišli, tedy po odpočtu částky odpovídající stáří a opotřebení předmětů. S pojistkou na novou cenu však dostanete tolik, kolik vás bude stát náhrada těchto věcí, bez ohledu na to, jak byly staré nebo v jakém byly stavu. Pojistná částka, na niž je taková pojistka uzavřena, se musí rovnat nákladům potřebným na náhradu vybavení za nové, jinak nedosáhnete plné náhrady ztrát.

Abyste mohli odhadnout hodnotu vybavení své domácnosti, udělejte si ve všech místnostech majetkový soupis. Pokud si pojišťujete cenné věci, jako jsou šperky, starožitnosti a umělecké předměty, nechte si je ohodnotit odborníkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *